.

A boklaszok.hu a Culturart Kft. terméke.

 

Elérhetőségek, cégadatok:

Culturart Kft.

 • Székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-287502
 • E-mail: boka.b.laszlo@gmail.com
 • Adószám: 25757826-1-41
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 • NAIH nyilvántartási szám: NAIH-130042/2017

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
 • Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
 • Adószám: 14671858-2-41

Szerzői Jogok

Az e honlapon (www.boklaszok.hu) a megjelent tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. E körbe tartoznak a szöveges részek, a képi és grafikai megjelenések, videók, logók, fényképek, videók, valamint és a honlapot egyedivé tevő megjelenítések. A weboldalt meglátogatók, illetve a weboldalon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) kizárólag információs és személyes felhasználási céllal szereznek jogosultságot a weboldal használatára. A Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvényben meghatározott szabályokat betartani.

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat kinyomtatni, azokat kimenteni, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, és a többszörözött anyagokon köteles feltünteti a Culturart Kft.-t, mint a szellemi alkotások kizárólagos jogosultját. A weboldal bármely többszörözött részének az adásvétele vagy más haszonszerzés céljából történő hasznosítása tilos. A Felhasználó által többszörözött rész nem módosítható, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon sem használható fel a törvényi szabad felhasználást meghaladó módon és mértékben, illetve a Culturart Kft. engedélye nélkül. A weboldal tartalma csupán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken használhatók fel, azon kívül, semmilyen módon, terjedelemben és mértékben tilos azt felhasználni.

Amennyiben ezen tilalmat a Felhasználó megszegi a Culturart Kft, a jog által megengedett keretek között érvényesíti fogja vele szemben a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Nem minősül oltalom alatt álló- vagy bizalmas információnak azok a tartalom, amelyet a Felhasználó a weboldalra elektronikus levélben vagy más módon továbbított és nem minősül személyes kommunikációnak, vagy kérdést, megjegyzést, javaslatot tartalmaz. A Felhasználó által a weboldalra továbbított információt és adatot, a Culturart Kft. úgy tekinti, hogy az a tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra (pl. többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, bejegyzés) felhasználhatja. A Culturart Kft. jogosult a Felhasználó által a weboldalra továbbított gondolatokat, műalkotásokat, javaslatokat vagy koncepciókat pl. publikációként, cikkek készítéséhez, reklámozáshoz vagy marketing céljából felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító Felhasználó semmilyen ellenszolgáltatásra nem válik jogosulttá. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az általa a weboldalra továbbított információkhoz, anyagokhoz, adatokhoz fűződő jogok kizárólagos

jogosultja, azok nem sértőek, továbbá azok további – a Culturart Kft. által történő – felhasználása, nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt.