.

A www.boklaszok.hu weboldal használatára és böngészésére vonatkozó szabályok

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Erzsébetvárosi séták igénybevételére vonatkozó ÁSZF-et és Adatkezelési Szabályzatot. A Megrendelő kijelenti, hogy annak minden pontjával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalon megadott és kezelt személyes adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalt csak akkor jogosult használni, ha jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el. A weboldalra történő belépéskor és a szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő kijelenti, hogy a 18. életévét betöltötte és tisztában van az internetes vásárlás korlátaival.

Szolgáltató adatai:

  • Név:                Culturart Kft.
  • Székhelye:                1077 Budapest, Rottenbiller utca 44.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-287502
  • Adószáma:                25757826-1-42
  • E-mail:                info@boklaszok.hu
  • weboldal:                boklaszok.hu

Szolgáltatás leírása

Szeretnénk Budapest legkisebb kerületének, Erzsébetvárosnak arcait egy-egy kulturális kerület felfedezőséta keretében bemutatni Önöknek. A hozzánk fordulók különböző tematikus séták közül válogathatnak, a weboldalon feltüntetett időpontokban és árakon. Kerületi sétáinkon előzetes jelentkezést követően lehet részt venni csoportosan, egyénileg, cégként vagy magánszemélyként.

Sétáink a www.boklaszok.hu weboldalon meghirdetett időpontokban indulnak. A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak.

A Megrendelő és a Szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételekor, azaz a sétára való jelentkezés véglegesítésekor magyar nyelvű online szerződés jön létre, ami nem minősül írásbeli szerződésnek. Az online szerződés létrejöttét bármely séta vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazoló e-mail igazolja.

Jelentkezés és vásárlás menete

Az erzsébetvárosi sétákra a weboldalon keresztül a SÉTÁK menüpont alatt, a konkrét séta MEGTEKINTÉS gomb általi kiválasztása után a sétaleírás mellett megjelenő „Séta foglalása” menü kért adatainak kitöltésével és a FOGLALÁS MOST gomb megnyomásával lehet jelentkezni. A weboldalon történő jelentkezést követően a Megrendelő az általa megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt kap, amely a jelentkezés során megadott adatokat, a már kiválasztott, lefoglalt séta időpontját valamint a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

A jelentkezés menete a weboldalon:

  1. Kattintson a SÉTÁK menüpontra és válassza ki az Önnek tetsző sétát.
  2. Az opcionálisan megjelenő időpontok közül válassza ki az Önnek megfelelőt (előbb a napot majd az időpontot), az igényelt jegyek számát, majd kattintson az alatta található FOGLALÁS MOST gombra.
  3. A gomb megnyomására megjelenő felületen (Számlázási adatok) adja meg személyes és számlázási adatait.
  4. A foglalás megerősítéséhez kattintson a „FIZETÉS BARIONNAL” gombra.

Amennyiben a jelentkezést követően 24 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail az Ön által megadott e-mail címre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@boklaszok.hu e-mail címen.

A séták különböző díjszabásúak lehetnek, melyeket minden esetben megtalálnak a séta leírásában. A részvételi díj kifizetésére kizárólag bankkártyás fizetés útján nyílik lehetőség a Barion Payment Zrt. (www.barion.com) által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszeren keresztül. A Megrendelő a részvételi díj megfizetését követően azonnal jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.  A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért nem vállalunk felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó által megadott e-mail címre küldjük. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről ezen a linken tájékozódhat bővebben.

A Sétaajándék vásárlásának feltételei

A „Sétaajándék” kártya megvásárlásával egyidejűleg Megrendelő elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A „Sétaajándék” ajándékkártya kiállítása történhet névre szólóan is. Az ajándékkártyát a vásárlástól számított 1 éven belül lehet felhasználni a Szolgáltató bármely sétájára. Amennyiben az ajándékkártyát egy, a részvételi díjnál drágább sétára kívánják felhasználni, úgy az árkülönbözet megfizetésével erre lehetőség nyílik. Amennyiben az ajándékkártyát az értékénél olcsóbb sétán kívánják beváltani, úgy pénzvisszafizetésre, jóváírásra a Szolgáltatónak nincs módja. Minden ajándékkártya egyedi azonosítóval ellátott, amely azonosító nélkül az nem érvényes és nem használható fel.

Szolgáltató garantálja, hogy minden ajándékkártya felhasználására lehetőséget biztosít. Ez alól kivételt képez az az eset, ha Szolgáltató bármely okból felfüggeszti vagy befejezi tevékenységét.

Szállítási feltételek

A kiválasztott sétára megrendelt jegyet Szolgáltató 24 órán belül elektronikusan megküldi Megrendelő által adott e-mail címre.

Részvételi feltételek

A Szolgáltató a tökéletes kényelem és figyelem érdekében minden sétájára „tour guide” készüléket biztosít a résztvevők számára, melynek ára a séta árában benne foglaltatik. A készülék elvesztéséből, nem rendeltetésszerű használatából eredő hibáért, illetve okozott kárért cégünk nem vállal felelősséget. Ezen esetekben a készüléket biztosító cég 50 €-ot számít fel a megrongált, illetve elvesztett készülékekért. Ennek költsége a készüléket használó sétálót terheli, melyet ezen esetek felmerülésekor a sétavezetőnek szükséges megfizetni. Meghirdetett sétáinkon mindenki a saját felelősségére (14 éven aluliak kizárólag szülői/iskolai felügyelettel) vehet részt.

A sétákon való részvétel tilos alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatti állapotban.

A sétákat – a helyszínek adottságaira való tekintettel – általában nem ajánljuk mozgáskorlátozottaknak. Amennyiben az adott séta mozgáskorlátozottaknak ajánlható, ez a SZOLGÁLTATÁSOK között feltüntetésre kerül.

Az erzsébetvárosi séták során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetekért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Megrendelő kijelenti, hogy kellő gondosság mellett jár el a balesetek elkerülése végett és odafigyel az útburkolatok minőségére (azok kopottak, töredezettek) és a járdán a kerékpárral és a rollerrel közlekedőkre. A közlekedési szabályok be nem tartásából eredő balesetekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A sétákra való jelentkezés egyben a részvételi feltételek elfogadását is jelenti.

 

A Szolgáltató azokat a sétákat, amelyeken lehetőség nyílik alkohol fogyasztására vagy amelyek a fiatalkorúak szellemi és erkölcsi fejlődésére káros hatással lehetnek, „18+” karikával jelöli meg. A Szolgáltató ezeken a sétákon a 18 éven aluli személyek részvételét kizárhatja, korlátozhatja, szülői felügyelethez vagy egyéb feltételhez kötheti. A Szolgáltató bármely ilyen intézkedése esetén elállásnak, a szolgáltatás ára visszatérítésének nincs helye. Nincs helye a Megrendelő részéről visszatérítés, kártérítés, kártalanítás és egyéb fizetési igény előterjesztésére.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtásától elálljon és a Megrendelőt, illetve a résztvevőt a sétából – akár a kezdetkor, akár a séta közben – kizárja, amennyiben a Megrendelő alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító anyag befolyása alatt áll, vagy viselkedésével zavarja a séta zavartalan lebonyolítását és/vagy a többiek nyugalmát. Ilyen esetekben nincs helye a Megrendelő, illetve a résztvevők részéről visszatérítés, kártérítés, kártalanítás és egyéb fizetési igény előterjesztésére.

Szolgáltató nem felel a séták során felszolgált/elfogyasztott italok, ételek, élelmiszerek megfelelőségéért, minőségéért, az azokban fellelhető allergén anyagok feltüntetéséért és az azok által okozott semmilyen kárért. Ezekért kizárólag az adott étel-, ital-, élelmiszer-szolgáltatást nyújtó harmadik fél felel.

Minden résztvevő saját maga gondoskodjon az adott sétán az időjárásnak megfelelő öltözetről és azok állapotáról.

A sétáról a Megrendelők, illetve a résztvevők semmiféle hang és képi anyagot nem készíthetnek, ez alól kivételt képez az épületek lefényképezése.

Elállás joga

A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján az erzsébetvárosi séták tekintetében nem illeti meg elállási jog.

Adatvédelem, panaszkezelés

A weboldalon található írásbeli és képi tartalmak kizárólag a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket von maga után.

A Szolgáltató, a regisztráció illetve vásárlás során a birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a sétákra történő jelentkezés és a számlaadás teljesítéséhez használja fel. A Szolgáltató által kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja tovább.

Megrendelő az info@boklaszok.hu e-mail címen, vagy a weboldalon feltüntetett telefonszámon (a megadott időben) jelezheti a problémáját. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkezett e-mailt 24 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi a Megrendelő által jelzett probléma kivizsgálását.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára (vitás esetekben mindkét félnek békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettsége van):

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető testületek elérhetőségei:

 Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 06-1 488-2131

Fax száma: 06-1-488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: 06-76-501-525, 06-76-501-500

Fax száma: 06-76-501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: 06-72-507-154

Fax száma: 06-72-507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma:06-66-324-976, 06-66-446-354, 06-66-451-775

Fax száma: 06-66-324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: 06-46-501-091, 06-46-501-870

Fax száma: 06-46-501-099

Név: dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: 06-62-554-250/118 mellék

Fax száma: 06-62-426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: 06-22-510-310

Fax száma: 06-22-510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96-520-202; 06-96-520-217

Fax száma: 06-96-520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: 06-52-500-749

Fax száma: 06-52-500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: 06-36-416-660/105 mellék

Fax száma: 06-36-323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: 06-56-510-610

Fax száma: 06-56-370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: 06-34-513-010

Fax száma: 06-34-316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax száma: 06-32-520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Online vitarendezési felület:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

A magyar online vitarendezési felület ezen a linken érhető el.

Fogyasztóvédelmi hatóság:

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatal fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A járási hivatalok listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/15

Vegyes és záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó és az esetlegesen felmerülő vitás kérdésék elbírására a magyar hatóságok és bíróságok az illetékesek.

Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Szolgáltató elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezi. Amennyiben az egyeztető tárgyalások eredményre nem vezetnének, úgy a felek a jogviták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése valamely okból érvénytelen, vagy semmis lenne, úgy ez nem eredményezi az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy semmisségét. Ilyen esetre Szolgáltató az Üzletszabályzatot módosítja annak érdekében, hogy a semmisség vagy érvénytelenség oka megszűnjön és az ilyen rendelkezés helyébe érvényes rendelkezés lépjen.

 

Budapest, 2019. április 5.

Culturart Kft.